1. Студенттерге, мұғалімдерге және басқада қолданушыларға толық, жедел кітапханалық және ақпараттық – библиографиялық қызмет көрсету
  1. «Ақтау технологиялық қызмет көрсеті колледжі» Кітапханамен қолдану Ережесіне» сәйкес оқырмандарды электрондық және таспа құжаттармен қамтамасыз ету
  1. Колледждін профиліне сәйкес оқу айналымы, өндірістік тәжірибе пәндері бойынша оқырмандарды анықтамалық- библиографиялық және ақпараттық  көрсетуді жүзеге асыру

- Кітапханада қажетті басылымнын бар екені туралы ақпаратты алу

- Дәстурлі және электронды тасығыштарда кітапханалық ізденіс жүйесінің мүмкіндіктері туралы ақпарат алу

- ақпарат көзін таңдауда консультатифтік көмек алу

- оқу процесіне көмек ретінде библиографиялық сілтемелерді, ақтпарттық басылымдарды пайдалануға қамтамасыз ету және дайындау

-         өзекті және қажет етілетін тақырыптар бойынша библиографиялық тізімдерді құрастыруда дәстүрлі және электронды тасығыштарды пайдалану   

-         Көрмелерге қол жетімділікті ұсыну

-         Жаңа түскен әдебиеттер туралы ақпараттандыру

-         библиографиялық тізімді құру бойынша кеңестер, Мемлекеттік стандартқа сәйкес редакциялау

-         Өзгеде кітапханалық-ақпараттық қызметтері

Онлайн кім

Қазір 42 қонақ және Бірде бір тіркелген қолданушы жоқ сайтта отыр