12 Октябрь 2016

 

Авторы және аты

саны

1

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі. Баптар бойынша практикалық түсіндірме.-Алматы: «МЦФЭР-Казахстан», 2016.-109 бет. ISBN 978-601-7324-23-0

Қазақ және орыс тілдерінде

2

   

2

 

21 Ноябрь 2016

Авторы және аты

год

отд

саны

1

Қазақ тілі : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық : Сөз мәдениеті / Н.Оразақынова, К.Әбдірейімова, Н.Әміреев, Н.Сапақова. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 232 бет. - ISBN 978-601-07-0217-2 : 966,00.

 

 

2014

81.2Қаз.

я72 

 

15

2

Оразқынова Н.
   Қазақ тілі. Сөз мәдениеті : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / Н. Оразқынова, К. Әбдірейімова. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 176 бет. - ISBN 978-601-07-0218-9 : 667,00.

2014

74.268.1

Қаз 

 

2

3

Әбдірейімова К.
   Қазақ тілі. Сөз мәдениеті : Диктанттар жинағы : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал / К. Әбдірейімова, Ж. Ибрагимова. - Өңделген 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 112 бет. - ISBN 978-601-07-0000-0 : 621,00.

2014

81.2Қаз.

я72 

 

2

4

Қазақ әдебиеті (ХIХ) : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Қ.Алпысбаев, Б.Әбдіғазиұлы, Б.Сманов, Ж.Сәметова. - Өңд. толықт., 3-бас. - Алматы : Мектеп, 2014. - 216 бет. - ISBN 978-601-07-0050-5 : 954,00.

2014

83.3Қаз.

я72 

 

15

5

   Қазақ әдебиеті : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / Қ.Алпысбаев, А.Далабаева, Ж.Сәметова, Б.Әбдіғазиұлы. - Өңделген 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 144 бет. - ISBN 978-601-07-0051-2 : 667,00.

2014

74.268.3

Қаз 

 

2

6

   Қазақ әдебиеті (ХIХ ғ.) : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы : Хрестоматия / Құраст. Қ.Алпысбаев, Ж.Сәметова, А.Далабаева. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 288 бет. - ISBN 978-601-07-0053-6 : 863,00.

2014

83.3Қаз.

я72 

 

2

7

Раева Г.
   Қазақ әдебиеті : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал / Г. Раева, Ж. Сәметова, А. Далабаева. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 80 бет. - ISBN 978-601-07-0052-9 : 633,00.

2014

83.3Қаз.

я72 

 

2

8

Жанпейс У.А.
   Русский язык : Қазақ тілінде жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / У. А. Жанпейс, Ш. Т. Қожакеева. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 288 бет. - ISBN 978-601-07-0233-2 : 1115,00.

2014

81.2Рус.

я72 

 

15

9

Жанпейс У.А.
   Русский язык : Қазақ тілінде жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған құрал : Әдістемелік нұсқау / У. А. Жанпейс, Ш. Т. Кожакеева. - Өңделген 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 88 бет. - ISBN 978-601-07-0259-2 : 667,00.

2014

74.268.1

Рус 

 

2

10

Жанпейс У.А.
   Русский язык : Қазақ тілінде жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы : Дидактикалық материалдар / У. А. Жанпейс, Ш. Т. Кожакеева. - 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 128 бет. - ISBN 978-601-07-0260-8 : 633,00.

 

2014

81.2Рус.

я72 

 

2

11

Русский язык : Қазақ тілінде жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал : Диктанттар мен мазмұндамалар жинағы. - 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 112 бет. - ISBN 978-601-07-0261-5 : 621,00.

 

2014

74.268.1

Рус 

 

2

12

Ошкина Т.С.
   Русская литература : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Т. С. Ошкина, Г. З. Татибекова. - Өңделген 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 328 бет. - ISBN 978-601-07-0111-3 : 920,00.

 

 

2014

83.3Рус.

я72 

 

15

13

Татибекова Г.З.  Русская литература : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / Г. З. Татибекова. - Өңд., толықт., 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 144 бет. - ISBN 978-601-07-0112-0 : 667,00.

2014

74.268.3 

 

2

14

Русская литература : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал : Оқу кітабы (хрестоматия) / Құраст.: Т.С.Ошкина. - Өңделген 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 200 бет. - ISBN 978-601-07-0113-7 : 713,00.

 

2014

83.3Рус.я72 

 

2

15

Ағылшын тілі : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / Т.Аяпова, З.Әбілдаева, Ж.Тұтбаева т.б. - Өңд., толықт. 2-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 120 бет. - ISBN 978-601-07-0291-2 : 667,00.

 

 

2014

74.268.1

Англ 

 

2

16

Ағылшын тілі : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал : Оқу кітабы / Құраст.: Қ.Тұрсынбаева, Б.Құлбекова. - 2-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 96 бет. - ISBN 978-601-07-0280-6 : 610,00.

 

2014

81.2 Англ 

 

2

17

Қазақстан тарихы : Аса маңызды кезеңдері мен ғылыми мәселелері : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Ә.Төлеубаев, Ж.Қасымбаев, М.Қойгелдиев т.б. - Алматы : Мектеп, 2014. - 368 бет: сур. - ISBN 978-601-07-0274-5 : 1139,00.

 

2014

63.3(5Қаз)я72 

 

15

18

Төлеубаева К.
   Қазақстан тарихы : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / К. Төлеубаева, Ю. Наумова, Ә. Көпекбай. - Алматы : Мектеп, 2014. - 96 бет. - ISBN 978-601-07-0298-1 : 667,00.

 

2014

74.266.3 

 

2

19

Төлеубаева К.
   Қазақстан тарихы : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал / К. Төлеубаева, Ю. Наумова, Ә. Көпекбай. - Алматы : Мектеп, 2014. - 80 бет. - ISBN 978-601-07-0296-7 : 633,00.

 

2014

63.3(5Қаз)я72 

 

2

20

Дүниежүзі тарихы : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Ә.Шүпеков, Қ.Қожахметұлы, М.Дәкенов, М.Сембинов. - Өңделіп толықтырылған 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 216 бет. - ISBN 978-601-07-0206-6 : 840,00.

 

2014

63.3(0)я72 

 

15

21

Досболатова Ұ.
   Дүниежүзі тарихы : Әдістемелік құрал : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / Ұ. Досболатова, Б. Әшімова. - Өңд. толықт. 3-бас. - Алматы : Мектеп, 2014. - 80 бет. - ISBN 978-601-07-0265-3 : 667,00.

 

2014

74.266.3 

 

2

22

Досболатова Ұ.
   Дүниежүзі тарихы : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал / Ұ. Досболатова, Б. Әшімова, Ш. Аманқұлова. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 52 бет. - ISBN 978-601-07-0207-3 : 633,00.

 

2014

63.3(0)я72 

 

2

23

Дүниежүзі тарихы : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы : Хрестоматия / Құраст.: Ә.Шүпеков, К.Қожахметұлы, М.Ғұбайдуллина, І.Қарсақов. - Өңд. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 128 бет. - ISBN 978-601-07-0263-9 : 713,00.

 

2014

63.3(0)я72 

 

2

24

Адам. Қоғам. Құқық. : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / М.Изотов, Ә.Нысанбаев, М.Сәбит т.б. - Алматы : Мектеп, 2014. - 264 бет. - ISBN 978-601-07-0156-4 : 1081,00.

 

2014

60я72 

 

15

25

Өскембаева Г.
   Адам. Қоғам. Құқық. : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / Г. Өскембаева, А. Маханбетова. - Алматы : Мектеп, 2014. - 112 бет. - ISBN 978-601-07-0294-3 : 667,00.

 

2014

74.266.0 

 

2

26

Сұмағұлова С.
   Адам. Қоғам. Құқық. : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы / С. Сұмағұлова, Ә. Ахантаева, Н. Қыдырқожаева. - Алматы : Мектеп, 2014. - 144 бет. - ISBN 978-601-07-0292-9 : 633,00.

 

2014

60я72 

 

2

27

   География : Дүниежүзіне жалпы шолу. ТМД елдері : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Ә.Бейсенова, Қ.Каймулдинова, С.Әбілмәжінова т.б. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 328 бет; сур. - ISBN 978-601-07-0168-7 : 1104,00.

 

2014

26.8я72 

 

15

28

Әбілмәжінова С.
   География : Әдістемелік нұсқау : Дүниежүзіне жалпы шолу. ТМД елдері / С. Әбілмәжінова, Д. Жангелдина, С. Көбенқұлова. - Өңд. толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 136 бет. - ISBN 978-601-07-0169-4 : 667,00.

 

2014

74.262.6 

 

2

29

Көбенқұлова С.
   География : Дүниежүзіне жалпы шолу. ТМД елдері : Дидактикалық материалдар / С. Көбенқұлова. - Өңд. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 96 бет. - ISBN 978-601-07-0170-0 : 633,00.

 

2014

26.8я72 

 

2

30

Қасымбаева Т.
   Жалпы биология : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Т. Қасымбаева, К. Мұхамбетжанов. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 392 бет. - ISBN 978-601-07-0180-9 : 1139,00.

 

2014

28.0я72 

 

15

31

Қасымбаева Т.
   Жалпы биология : Әдістемелік нұсқау: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / Т. Қасымбаева, А. Қисымова. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 168 бет. - ISBN 978-601-07-0181-6 : 667,00.

 

2014

74.262.8 

 

2

32

   Жалпы биология : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал : Хрестоматия. - Өңделген 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 208 бет. - ISBN 978-601-07-0182-3 : 713,00.

 

2014

28.0я72 

 

2

33

Сартаев А.
   Жалпы биология есептері мен тапсырмалары : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал / А. Сартаев. - Өңделген 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 144 бет. - ISBN 978-601-07-0184-7 : 621,00.

 

2014

28.0я72 

 

2

34

   Химия : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Н.Нұрахметов, Қ.Бекішев, Н.Заграничная, Г.Абрамова. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 304 бет. - ISBN 978-601-07-0158-8 : 1139,00.

 

2014

24.1я72 

 

15

35

Нұрахметов Н.
   Химия : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / Н. Нұрахметов, Қ. Бекішев, Н. Заграничная. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 184 бет. - ISBN 978-601-07-0209-7 : 667,00.

 

2014

74.262.4 

 

2

36

Нұрахметов Н.
   Химия : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал / Н. Нұрахметов, Қ. Бекішев, Н. А. Заграничная. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 176 бет. - ISBN 978-601-07-0210-3 : 633,00.

 

2014

24.1я72 

 

2

37

   Химия : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы : Оқу кітабы / Құраст.:.Нұрахметов, К.Бекішев, Н.Заграничная. - 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 192 бет. - ISBN 978-601-07-0211-0 : 610,00.

 

2014

24.1я72

2

38

Кронгарт Б.А.
   Физика : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Б. А. Кронгарт, В. Кем, Н. Қойшыбаев. - Өңд., толықт. 3-басылым. - М. : Мектеп, 2014. - 400 бет. - ISBN 978-601-07-0085-7 : 1139,00.

2014

22.3я72 

15

39

Кронгарт Б.А.
   Физика : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал / Б. А. Кронгарт, В. И. Кем. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 192 бет. - ISBN 978-601-07-0087-1 : 633,00.

2014

22.3я72 

 

2

40

Тұяқбаев С.
   Физика : Есептер жинағы : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы / С. Тұяқбаев, Ш. Тынтаева, Ж. Бақынов. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 198 бет. - ISBN 978-601-07-0086-4 : 621,00.

2014

22.3я72 

 

2

41

   Алгебра және анализ бастамалары : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / А.Е.Әбілқасымова, З.А.Жұмағұлова, К.Д.Шойынбеков, В.Е.Корчевский. - Өңд., 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 184 бет. - ISBN 978-601-07-0010-9 : 955,00.

 

2014

22.14я72 

 

15

42

Әбілқасымова А.Е.
   Алгебра және анализ бастамалары : Әдістемелік нұсқау; Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / А. Е. Әбілқасымова, М. И. Есенова, Л. У. Жадраева. - Өңделген 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 88 бет. - ISBN 978-601-07-0011-6 : 667,00.

 

2014

74.262.21 

 

2

43

Әбілқасымова А.
   Алгебра және анализ бастамалары : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал / А. Әбілқасымова, З. Жұмағұлова, В. Корчевский. - Өңделген 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 80 бет. - ISBN 978-601-07-0012-3 : 633,00.

 

2014

22.14я72 

 

2

44

Әбілқасымова А.Е.
   Алгебра және анализ бастамалары : Есептер жинағы : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал / А. Е. Әбілқасымова, З. А. Жұмағұлова, Л. У. Жадраева. - Өңделген 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 88 бет. - ISBN 978-601-07-0013-0 : 621,00.

 

2014

22.14я72 

 

2

45

   Геометрия : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / В.Гусев, Ж.Қайдасов, И.Бекбоев т.б. - 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 120 бет. - ISBN 978-601-07-0029-1 : 667,00.

 

2014

74.262.21 

 

2

46

Қайдасов Ж.
   Геометрия : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал / Ж. Қайдасов, В. Гусев. - 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 40 бет. - ISBN 978-601-07-0030-7 : 633,00.

 

2014

22.151я72 

 

2

47

Гусев В.
   Геометрия : Есептер жинағы : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал / В. Гусев, Ж. Қайдасов, Е. Есенғазин. - 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 40 бет. - ISBN 978-601-07-0031-4 : 621,00.

 

2014

22.151я72 

 

2

48

 

Алғашқы әскери дайындық : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / К.Аманжолов, А.Тасболатов, Д.Майхиев, Б.Аманжолова. - Өңделген 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 224 бет. - ISBN 978-601-07-0090-1 : 966,00.

 

2014

68.49(5Қаз)9я72 

 

15

49

Алғашқы әскери дайындық : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал. - Өңделген 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 88 бет. - ISBN 978-601-07-0247-9 : 667,00.

 

2014

74.26 

 

2

50

Аманжолов К.
   Алғашқы әскери дайындық : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / К. Аманжолов, Д. Майхиев. - Өңделген 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 24 бет. - ISBN 978-601-07-0246-2 : 633,00.

 

2014

68.49(5Қаз)9я72 

 

2

51

Қазақ тілі : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / Ж.Адамбаева, Ф.Оразбаева, А.Рауандина, К.Оналбаева. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 184с. - ISBN 978-601-07-0226-4 : 932,00.

 

2014

81.2Каз.

я72 

 

15

52

Адамбаева Ж. и др.
   Қазақ тілі : Методическое руководство: Пособ. для учителей 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / Адамбаева Ж. и др., Ф. Оразбаева, А. Рауандина. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 52с. - ISBN 978-601-07-0227-1 : 667,00.

 

2014

74.268.1

Каз 

 

2

53

Оразбаева Ф.
   Қазақ тілі : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / Ф. Оразбаева, А. Рауандина. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2014. - 136с. - ISBN 978-601-07-0228-8 : 633,00.

 

2014

81.2Қаз.

я72 

 

2

54

Адамбаева Ж.
   Қазақ тілі : Сборник изложений : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / Ж. Адамбаева. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2014. - 104с. - ISBN 978-601-07-0221-9 : 621,00.

 

2014

74.268.1 

2

55

Асыл У.
   Қазақ әдебиеті : Методическое руководство : Пособ. для учителей 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / У. Асыл, Р. Зайкенова. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2014. - 152с. - ISBN 978-601-07-0055-0 : 667,00.

 

2014

74.268.3

Қаз 

 

2

56

Зайкенова Р.З.
   Қазақ әдебиеті : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / Р. З. Зайкенова. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2014. - 144с. - ISBN 978-601-07-0056-7 : 633,00.

 

2014

83.3Қаз.

я72 

 

2

57

   Қазақ әдебиеті (XIX ғ.) : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения : Хрестоматия / Сост.: У.Асыл. - 3-изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 256с. - ISBN 978-601-07-0057-4 : 863,00.

 

2014

83.3Қаз.

я72 

 

2

58

Сабитова З.К.
   Русский язык : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / З. К. Сабитова, Ф. Х. Жубуева. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2014. - 352с. - ISBN 978-601-07-0005-5 : 1126,00.

 

2014

81.2Рус-922 

 

15

59

Сабитова З.К.
   Русский язык : Методическое руководство : Пособ. для учителей 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / З. К. Сабитова, Ф. Х. Жубуева. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2014. - 224с. - ISBN 978-601-07-0006-2 : 667,00.

2014

74.268.1

Рус 

 

2

60

Сабитова З.К.
   Русский язык : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / З. К. Сабитова, Ф. Х. Жубуева. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2014. - 128с. - ISBN 978-601-07-0236-3 : 633,00.

2014

81.2Рус я72 

 

2

61

Русский язык : Сборник диктантов и изложений / Сост.: З.К.Сабитова, Ф.Х.Жубуева. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 120с. - ISBN 978-601-07-0237-0 : 621,00.

2014

74.268.1

Рус 

 

2

62

English = Английский язык : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / Т.Аяпова, З.Абильдаева, Ж.Тутбаева и др. - 2-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 344с.: ил. - ISBN 978-601-07-0204-2 : 1138,00.

 

2014

81.2Англ.я72 

 

15

63

Английский язык : Методическое руководство : Пособ. для учителей 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Т.Аяпова, З.Абильдаева, Ж.Тутбаева и др. - 2-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 120с. - ISBN 978-601-07-0278-3 : 667,00.

 

2014

74.268.1

Англ 

 

2

64

Английский язык : Книга для чтения : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Сост.: К.Турсынбаева, Б.Кульбекова. - 2-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 96с. - ISBN 978-601-07-0279-0 : 610,00.

 

2014

81.2Англ-922 

 

2

65

История Казахстана : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А.Т.Толеубаев, Ж.К.Касымбаев, М.К.Койгелдиев и др. - Алматы : Мектеп, 2014. - 376с.: ил. - ISBN 978-601-07-0077-2 : 1139,00.

 

2014

63.3(5Каз)я72 

 

15

66

Толеубаева К.М.
   История Казахстана : Методическое руководство : Пособ. для учителей 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / К. М. Толеубаева, Ю. Р. Наумова, А. М. Копекбай. - Алматы : Мектеп, 2014. - 104с. - ISBN 978-601-07-0078-9 : 667,00.

 

2014

74.266.3 

 

2

67

Толеубаева К.М.
   История Казахстана : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / К. М. Толеубаева, Ю. Р. Наумова, А. М. Копекбай. - Алматы : Мектеп, 2014. - 80с. - ISBN 978-601-07-0079-6 : 633,00.

 

2014

63.3(5Каз)я72 

 

2

68

Всемирная история : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А.Чупеков, К.Кожахмет-улы, М.Дакенов, М.Сембинов. - 3-изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 224с. - ISBN 978-601-07-0061-1 : 1012,00.

 

2014

63.3(0)я72 

 

15

69

Досбулатова У.
   Всемирная история : Методическое руководство : Пособ. для учителей 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / У. Досбулатова, Б. Ашимова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 104с. - ISBN 978-601-07-0062-8 : 667,00.

 

2014

74.266.3 

 

2

70

Досбулатова У.
   История Казахстана : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / У. Досбулатова, Б. Ашимова, Ш. Аманкулова. - 3-е изд. - Алматы : Мектеп, 2014. - 48с. - ISBN 978-601-07-0063-5 : 633,00.

 

2014

63.3(0)я72 

 

2

71

Всемирная история : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. : Хрестоматия / Сост.: А.Чупеков, К.Кожахмет-улы, М.Губайдуллина, И.Карсаков. - 3-е изд. - Алматы : Мектеп, 2014. - 128с. - ISBN 978-601-07-0069-7 : 713,00.

 

2014

63.3(0)я72 

 

2

72

Человек. Общество. Право : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / М.Изотов, А.Нысанбаев, М.Сабит и др. - Алматы : Мектеп, 2014. - 272с. - ISBN 978-601-07-0095-6 : 1081,00.

 

2014

60я72 

 

15

73

Ускенбаева Г.Ж.
Человек. Общество. Право : Методическое руководство : Пособ. для учителей 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Г. Ж. Ускенбаева, А. А. Маханбетова. - Алматы : Мектеп, 2014. - 104с. - ISBN 978-601-07-0106-9 : 667,00.

 

2014

74.266.0 

 

2

74

Смагулова С.А.
   Человек. Общество. Право : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / С. А. Смагулова, А. Ж. Ахантаева, Н. С. Кыдыркожаева. - Алматы : Мектеп, 2014. - 120с. - ISBN 978-601-07-0107-6 : 633,00.

 

2014

60.5я72 

 

2

75

География : Общий обзор мира. Страны СНГ : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А.С.Бейсенова, К.Д.Каймулдинова, С.А.Абилмажинова и др. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 320с.: ил. - ISBN 978-601-07-0176-2 : 1104,00.

2014

26.8я72 

 

15

76

Абилмажинова С.
   География. Общий обзор мира. Страны СНГ : Методическое руководство : Пособ. для учителей 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / С. Абилмажинова, Д. Джангельдина, С. Кубенкулова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 104с. - ISBN 978-601-07-0177-9 : 667,00.

 

2014

74.262.6 

 

2

77

Кубенкулова С.Б.
   География : Дидактические материалы : Общий обзор мира. Страны СНГ : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / С. Б. Кубенкулова. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2014. - 80с. - ISBN 978-601-07-0178-6 : 633,00.

 

2014

26.8я72 

 

2

78

Касымбаева Т.
   Общая биология : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Т. Касымбаева, К. Мухамбетжанов. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 368с. - ISBN 978-601-07-0187-8 : 1139,00.

 

2014

28.0я72 

 

15

79

Касымбаева Т.
   Общая биология : Методическое руководство : Пособ. для учителей 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Т. Касымбаева, А. Кисымова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 176с. - ISBN 978-601-07-0188-5 : 667,00.

 

2014

74.262.8 

 

2

80

Общая биология : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. : Хрестоматия / Сост.: К.Мухамбетжанов, Т.Касымбаева. - 3-е изд. - Алматы : Мектеп, 2014. - 208с. - ISBN 978-601-07-0189-2 : 713,00.

 

2014

28.0я72 

 

2

81

Сартаев А.
   Задачи и упражнения по общей биологии : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А. Сартаев. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2014. - 152с. - ISBN 978-601-07-0191-5 : 621,00.

 

2014

28.0я72 

 

2

82

Химия : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Н.Н.Нурахметов, К.Бекишев, Н.А.Заграничная, Г.В.Абрамова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 304 с.: ил. - ISBN 978-601-07-0159-5 : 1139,00.

 

2014

24.1я72 

 

15

83

Нурахметов Н.
   Химия : Методическое руководство : Пособ. для учителей 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Н. Нурахметов, К. Бекишев, Н. Заграничная. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 192с.: ил. - ISBN 978-601-07-0160-1 : 667,00.

 

2014

74.262.4 

 

2

84

Нурахметов Н.
   Химия : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Н. Нурахметов, К. Б. Бекишев, Н. А. Заграничная. - 3-е изд. - Алматы : Мектеп, 2014. - 184с. - ISBN 978-601-07-0161-8 : 633,00.

 

2014

24.1я72 

 

2

85

   Химия : Книга для чтения : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Сост.: Н.Н.Нурахметов, К.Бекишев, Н.А.Заграничная. - 3-е изд. - Алматы : Мектеп, 2014. - 200 с.: ил. - ISBN 978-601-07-0162-5 : 10,00.

 

2014

24.1я72 

 

2

86

Кронгарт Б.
   Физика : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Б. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшыбаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 400с.: ил. - ISBN 978-601-07-0238-7 : 1139,00.

 

2014

22.3я72 

 

15

87

Кронгарт Б.А.
   Физика : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Б. А. Кронгарт, В. И. Кем. - 3-е изд., перераб. и доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 208с.: ил. - ISBN 978-601-07-0268-4 : 633,00.

 

2014

22.3я72 

 

2

88

Туякбаев С.Т.
   Физика : Сборник задач : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / С. Т. Туякбаев, Ш. Б. Тынтаева, Ж. О. Бакынов. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 200с.: ил. - ISBN 978-601-07-0269-1 : 621,00.

 

2014

22.3я72 

 

2

89

   Алгебра и начала анализа : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А.Е.Абылкасымова, З.А.Жумагулова, К.Д.Шойынбеков, В.Е.Корчевский. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2014. - 184с.: ил. - ISBN 978-601-07-0018-5 : 794,00.

 

2014

22.14я72 

 

15

90

Абылкасымова А.Е.
   Алгебра и начала анализа : Методическое руководство : Пособ. для учителей 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А. Е. Абылкасымова, В. Е. Корчевский, М. И. Есенова. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2014. - 92с. - ISBN 978-601-07-0019-2 : 667,00.

2014

74.262.21 

 

2

91

Абылкасымова А.Е.
   Алгебра и начала анализа : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А. Е. Абылкасымова, В. Е. Корчевский, З. А. Жумагулова. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2014. - 88с. - ISBN 978-601-07-0020-8 : 633,00.

 

2014

22.14я72 

 

2

92

Абылкасымова А.Е.
   Алгебра и начала анализа : Сборник задач / А. Е. Абылкасымова. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2014. - 88 с.: ил. - ISBN 978-601-07-0021-5 : 621,00.

 

2014

22.14я72 

 

2

93

Елизаровский А.А.
   Алгебра и начала анализа : Решебник к учебнику : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А. А. Елизаровский. - Алматы : Мектеп, 2014. - 264 с.: ил. - ISBN 978-601-07-0310-0 : 690,00.

 

2014

22.14я72 

 

2

94

Геометрия : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / И.Бекбоев, В.Гусев, Ж.Кайдасов, А.Абдиев. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 104с.: ил. - ISBN 978-601-07-0040-6 : 725,00.

 

2014

22.151я72 

 

13

95

Геометрия : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / И.Бекбоев, В.Гусев, Ж.Кайдасов, А.Абдиев. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 104с.: ил. - ISBN 978-601-07-0040-6 : 725,00.

2014

22.151я72 

 

2

96

Геометрия : Методическое руководство : Пособ. для учителей 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / В.Гусев, Ж.Кайдасов, И.Бекбоев и др. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 120с. - ISBN 978-601-07-0041-3 : 667,00.

 

2014

74.262.2 

 

2

97

Кайдасов Ж.
   Геометрия : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Ж. Кайдасов, В. Гусев. - 3-изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 40с. - ISBN 978-601-07-0042-0 : 633,00.

 

2014

22.151я72 

 

2

98

Гусев В.
   Геометрия : Сборник задач : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / В. Гусев, Ж. Кайдасов, Е. Есенгазин. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 40с. - ISBN 978-601-07-0043-7 : 621,00.

 

2014

22.151я72 

 

2

99

   Начальная военная подготовка : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / К.Р.Аманжолов, А.Б.Тасбулатов, Д.К.Майхиев, Б.К.Аманжолова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 232с. - ISBN 978-601-07-0092-5 : 805,00.

 

2014

68.49(5К)9я72 

 

15

100

Начальная военная подготовка : Методическое руководство : Пособ. для учителей 10 кл. общеобразоват. шк. / К.Р.Аманжолов, А.Б.Тасбулатов, Д.К.Майхиев, Б.К.Аманжолова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 96с. - ISBN 978-601-07-0091-8 : 667,00.

 

2014

74.266.504 

 

2

101

Аманжолов К.Р.
   Начальная военная подготовка : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 10 кл. общеобразоват. шк. / К. Р. Аманжолов, Д. К. Майхиев. - 3-е изд. - Алматы : Мектеп, 2014. - 24с.: ил. - ISBN 978-601-07-0093-2 : 633,00.

 

 

 

2014

68.49(5К)9я72 

 

2

 

 

 

 

538

                                      21 Ноябрь 2016

                                     

Авторы және аты

Год

отд

саны

1

Қосымова Г.
   Қазақ тілі : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық : Шешендік өнер / Г. Қосымова. - Өңд., толықт. 3-бас. - Алматы : Мектеп, 2015. - 240 бет. - ISBN 978-601-07-0417-6 : 828,00.

2015

81.2Қаз.я72

15

2

Қосымова Г.
   Қазақ тілі. Шешендік өнер : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / Г. Қосымова. - Өңд., толықт. 3-бас. - Алматы : Мектеп, 2015. - 84 бет. - ISBN 978-601-07-0416-9 : 690,00. 

2015

74.268.1Қаз 

2

3

Стамқұлова Г.
   Қазақ тілі. Шешендік өнер : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған оқу құралы / Г. Стамқұлова, Г. Оспанова. - Өңд. 3-бас. - Алматы : Мектеп, 2015. - 128 бет. - ISBN 978-601-07-0413-8 : 656,00. 

2015

81.2Қаз.я72

2

4

Атабаева М.
   Қазақ тілі. Шешендік өнер : Диктанттар жинағы : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / М. Атабаева. - Өңд. 3-бас. - Алматы : Мектеп, 2015. - 72 бет. - ISBN 978-601-07-0587-6 : 644,00.

2015

74.268.1Қаз

2

5

Қазақ әдебиеті : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Р.Бердібай, Р.Нұрғали, Б.Ыбырайым т.б. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 344 бет. - ISBN 978-601-07-0585-2 : 851,00. 

2015

83.3 (5Қаз)я72

15

6

Сманов Б.
   Қазақ әдебиеті : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / Б. Сманов. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 184 бет. - ISBN 978-601-07-0415-2 : 690,00.

2015

74.268.3 

2

7

Мұхтарова Ә.
   Қазақ әдебиеті : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы / Ә. Мұхтарова. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 144 бет. - ISBN 978-601-07-0414-5 : 656,00. 

2015

83.3 (5Қаз)я72 

2

8

Қазақ әдебиеті : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы : Хрестоматия / Құраст.: Б.Ыбырайым, Р.Бердібай, Р.Нұрғали. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 384 бет. - ISBN 978-601-07-0584-5 : 943,00.

2015

83.3 (5Қаз)я72 

2

9

Жаналина Л.К.
   Русский язык : Қазақ тілінде жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Л. К. Жаналина. - Өңд., 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 232 бет. - ISBN 978-601-07-0403-9 : 932,00.

2015

81.2Рус-922

15

10

Кожакеева Ш.Т.
   Русская литература ХХ века : Қазақ тілінде жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Ш. Т. Кожакеева, А. Б. Куздибаева. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 504 бет. - ISBN 978-601-07-0488-6 : 932,00. 

2015

83.3 (2Рус)6я72

15

11

Таттибекова Г.З.
   Русская литература ХХ века : Қазақ тілінде жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған құрал : Әдістемелік нұсқау / Г. З. Таттибекова. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 112 бет. - ISBN 978-601-07-0489-3 : 690,00.

2015

74.268.3 Рус

2

12

Русская литература ХХ века : Қазақ тілінде жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқ құралы : Хрестоматия / Құраст.: Ш.Т.Кожакеева. - 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 192 бет. - ISBN 978-601-07-0466-4 : 943,00.

2015

83.3 (2Рус) я72 

2

13

English = Ағылшын тілі : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Т.Аяпова, З.Әбілдаева, Ж.Тұтбаева, т.б. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 304 бет. - ISBN 978-601-07-0481-7 : 1127,00. 

2015

81.2 Англ.я72 

15

14

Ағылшын тілі : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / Т.Аяпова, З.Әбілдаева, Ж.Тұтбаева т.б. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 96 бет. - ISBN 978-601-07-0482-4 : 690,00.

2015

74.268.1Англ. 

2

15

Ағылшын тілі : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы : Оқу кітабы / Құраст.: Қ.Тұрсынбаева, Б.Құлбекова. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 88 бет. - ISBN 978-601-07-0483-1 : 644,00.

2015

81.2 Англ.-922 

2

16

Қазақстан тарихы (Аса маңызды кезеңдері мен ғылыми мәселелері) : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Т.Тұрлығұл, С.Жолдасбаев, Л.Қожакеева, Г.Жусанбаева. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 360 бет. - ISBN 978-601-07-0564-7 : 1001,00. 

2015

63.3 (5Қаз) я72 

15

17

Чүпеков Ә.
   Дүниежүзі тарихы (1945-2014 жж.) : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Ә. Чүпеков, К. Қожахметұлы, М. Ғұбайдуллина. - Алматы : Мектеп, 2015. - 176 бет. - ISBN 978-601-07-0450-3 : 862,00.

2015

63.3(0) я72 

15

18

Досболатова Ұ.
   Дүниежүзі тарихы : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы / Ұ. Досболатова, Б. Әшімова. - Алматы : Мектеп, 2015. - 64 бет. - ISBN 978-601-07-0571-5 : 656,00.

2015

63.3(0) я72 

2

19

Қайырбекова Р.Р.
   Дүниежүзі тарихы (1945-2014 жж.) : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Р. Р. Қайырбекова, С. В. Тимченко. - 2-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 328 бет. - ISBN 978-601-07-0540-1 : 1012,00. 

2015

63.3(0) я72 

3

20

Адам. Қоғам. Құқық : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / М.Изотов, М.Сәбит, Р.Дуламбаева, т.б. - Алматы : Мектеп, 2015. - 208 бет. - ISBN 978-601-07-0537-1 : 909,00.

2015

60я72

15

21

Көпекбай Ә.
   Адам. Қоғам. Құқық : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы / Ә. Көпекбай, Ш. Нұрқожаева, Н. Қыдырқожаева. - Алматы : Мектеп, 2015. - 64 бет. - ISBN 978-601-07-0538-8 : 656,00. 

2015

60я72

2

22

Адам. Қоғам. Құқық. : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы : Хрестоматия / Құраст.: М.Изотов, М.Сәбит, Р.Дуламбаева, т.б. - Алматы : Мектеп, 2015. - 120 бет. - ISBN 978-601-07-0539-5 : 943,00. 

2015

60я72

2

23

География. Дүниежүзіне аймақтық шолу : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Ә.Бейсенова, К.Каймулдинова, С.Әбілмәжінова, Ж.Достай. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 368 бет. - ISBN 978-601-07-0390-2 : 1139,00. 

2015

26.8я72 

15

24

Әбілмәжінова С.
   География. Дүниежүзіне аймақтық шолу : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / С. Әбілмәжінова, Д. Жангелдина. - Өңд., толықт. 2-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 160 бет. - ISBN 978-601-07-0449-7 : 690,00. 

2015

74.262.6 

2

25

Әбілмәжінова С.
   География. Дүниежүзіне аймақтық шолу : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы / С. Әбілмәжінова. - Өңд. 2-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 56 бет. - ISBN 978-601-07-0441-1 : 656,00.

2015

26.8я72 

2

26

География. Дүниежүзіне аймақтық шолу : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы : Хрестоматия / Құраст.: Ә.Бейсенова, С.Әбілмәжінова, К.Каймулдинова. - Өңд., толықт. 2-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 264 бет. - ISBN 978-601-07-0460-2 : 805,00. 

2015

26.8я72 

2

27

Сәтімбеков Р.
   Биология : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Р. Сәтімбеков, Р. Әлімқұлова, Ж. Шілдебаев. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 368 бет. - ISBN 978-601-07-0366-7 : 1092,00. 

2015

28.0я72 

15

28

Сәтімбеков Р.
   Биология : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / Р. Сәтімбеков, Р. Әлімқұлова, Ж. Шілдебаев. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 136 бет. - ISBN 978-601-07-0464-0 : 690,00. 

2015

74.262.8 

2

29

Сәтімбеков Р.
   Биология : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы / Р. Сәтімбеков, Р. Әлімқұлова, Ж. Шілдебаев. - Өңд. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 112 бет. - ISBN 978-601-07-0367-4 : 656,00.

2015

28.0я72 

2

30

Химия : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Ә.Темірболатова, Н.Нұрахметов, Р.Жұмаділова, С.Әлімжанова. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 336 бет. - ISBN 978-601-07-0370-4 : 1035,00. 

2015

24.1я72 

15

31

Жексембина К.
   Химия : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / К. Жексембина. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 168 бет. - ISBN 978-601-07-0369-8 : 690,00. 

2015

74.262.4 

2

32

Химия : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы : Оқу кітабы / Құраст.: Ә.Темірболатова, А.Қазымова, Н.Өмірбек. - 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 256 бет. - ISBN 978-601-07-0391-9 : 644,00. 

2015

24.1я72 

2

33

Темірболатова Ә.Е.
   Химия : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы : Тапсырмалар жинағы / Ә. Е. Темірболатова, Н. Өмірбек, С. Әлімжанова. - Өңд. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 224 бет. - ISBN 978-601-07-0467-1 : 644,00. 

2015

24.1я72 

2

34

Физика : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / С.Тұяқбаев, Ш.Насохова, Б.Кронгарт, т.б. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 440 бет. - ISBN 978-601-07-0547-0 : 1126,00. 

2015

22.3я72 

15

35

Физика : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы / С.Тұяқбаев, Ш.Тынтаева, Ж.Бақынов, В.Загайнова. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 104 бет. - ISBN 978-601-07-0548-7 : 656,00. 

2015

22.3я72 

2

36

Тұяқбаев С.
   Физика : Есептер жинағы : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы / С. Тұяқбаев, Ш. Тынтаева, Ж. Бақынов. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 120 бет. - ISBN 978-601-07-0549-4 : 644,00. 

2015

22.3я72 

2

37

Алгебра және анализ бастамалары : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / А.Әбілқасымова, З.Жұмағұлова, А.Абдиев, В.Корчевский. - Өңд. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 224 бет. - ISBN 978-601-07-0385-8 : 1127,00. 

2015

22.12я72 

15

38

Алгебра және анализ бастамалары : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / А.Әбілқасымова, А.Абдиев, В.Корчевский, Л.Жадраева. - Өңд. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 136 бет. - ISBN 978-601-07-0384-1 : 690,00. 

2015

74.262.21 

2

39

Корчевский В.Е.
   Алгебра және анализ бастамалары : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы / В. Е. Корчевский, З. Ә. Жұмағұлова. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 88 бет. - ISBN 978-601-07-0383-4 : 656,00. 

2015

22.14я72 

2

40

Корчевский В.Е.
   Алгебра және анализ бастамалары : Есептер жинағы : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы / В. Е. Корчевский, З. Ә. Жұмағұлова. - Өңд. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 64 бет. - ISBN 978-601-07-0382-7 : 644,00. 

2015

22.14я72 

2

41

Гусев В.
   Геометрия : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / В. Гусев, Ж. Қайдасов, Ә. Қағазбаева. - Өңд. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 104 бет. - ISBN 978-601-07-0378-0 : 862,00. 

2015

22.151 я72 

15

42

Геометрия : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / В.Гусев, Ж.Қайдасов, Ә.Қағазбаева, М.Ахматуллина. - 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 64 бет. - ISBN 978-601-07-0377-3 : 690,00. 

2015

74.262.21 

2

43

Гусев В.
   Геометрия : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы / В. Гусев, Ж. Қайдасов. - Өңд. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 48 бет. - ISBN 978-601-07-0376-6 : 656,00. 

2015

22.151 я72 

2

44

Гусев В.
   Геометрия : Есептер жинағы : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы / В. Гусев, Ж. Қайдасов, Е. Есенғазин. - Өңд. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 40 бет. - ISBN 978-601-07-0375-9 : 644,00. 

2015

22.15я72 

2

45

Алғашқы әскери дайындық : Жалпы білім беретін мектептің 11-сыныбына арналған оқулық / К.Р.Аманжолов, А.Б.Тасбулатов, Д.К.Майхиев, т.б. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 160 бет. - ISBN 978-601-07-0472-5 : 804,00. 

2015

68.4я72 

15

46

Алғашқы әскери дайындық : Әдістемелік нұсқау : Жалпы білім беретін мектептің 11-сынып мұғалімдеріне арналған құрал / К.Аманжолов, А.Тасболатов, Д.Майхиев, т.б. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 64 бет. - ISBN 978-601-07-0473-2 : 690,00. 

2015

74.266.8 

2

47

Аманжолов К.
   Алғашқы әскери дайындық : Дидактикалық материалдар : Жалпы білім беретін мектептің 11-сыныбына арналған оқу құралы / К. Аманжолов, Д. Майхиев. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 16 бет. - ISBN 978-601-07-0562-3 : 656,00. 

2015

68.49 (5Қаз)9 я72 

2

48

Дюсебаев С.
   Қазақ тілі : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / С. Дюсебаев, Г. Байтилеуова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 344с.: ил. - ISBN 978-601-07-0610-1 : 1138,00. 

2015

81.2Каз-922

15

49

Байтилеуова Г.
   Қазақ тілі : Методическое руководство : Пособ. для учителей 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / Г. Байтилеуова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 48с. - ISBN 978-601-07-0609-5 : 690,00. 

2015

74.262.1Каз

2

50

Мамырова А.
   Қазақ тілі : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / А. Мамырова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 120с. - ISBN 978-601-07-0608-8 : 656,00. 

2015

81.2Каз-922

2

51

Дюсебаев С.
   Қазақ тілі : Пособ. для учителей 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения : Сборник диктантов / С. Дюсебаев. - 3-е изд., перераб. доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 112с. - ISBN 978-601-07-0607-1 : 644,00. 

2015

81.2Қаз-922

2

52

Абдиманулы О.
   Қазақ әдебиеті : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / О. Абдиманулы, С. Дюсебаев. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 232с. - ISBN 978-601-07-0567-8 : 966,00.

2015

83.3(Қаз)я72

15

53

Абдиманулы О.
   Қазақ әдебиеті : Методическое руководство : Пособ. для учителей 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / О. Абдиманулы, С. Дюсебаев. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2015. - 80с. - ISBN 978-601-07-0327-8 : 690,00. 

2015

83.3Қаз я 72

2

54

Абдиманулы О.
   Қазақ әдебиеті : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / О. Абдиманулы, С. Дюсебаев. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2015. - 80с. - ISBN 978-601-07-0326-1 : 656,00. 

2015

83.3Қаз я 72

2

55

Қазақ әдебиеті : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения : Хрестоматия / Сост.: О.Абдиманулы, С.Дюсебаев. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 296с. - ISBN 978-601-07-0514-2 : 943,00.

2015

83.3Каз.я72

2

56

Брулева Ф.Г.
   Русский язык : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Ф. Г. Брулева, С. Б. Бегалиева, В. К. Павленко. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 320с. - ISBN 978-601-07-0440-4 : 1138,00.

2015

81.2Рус-922

15

57

Брулева Ф.Г.
   Русский язык : Методическое руководство : Пособ. для учителей 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Ф. Г. Брулева, В. К. Павленко. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2015. - 160с. - ISBN 978-601-07-0439-8 : 690,00.

2015

74.268.1 Рус 

2

58

Русский язык : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Ф.Г.Брулева, В.К.Павленко, С.Б.Бегалиева, Г.Е.Омарова. - 3-е изд. - Алматы : Мектеп, 2015. - 112с. - ISBN 978-601-07-0438-1 : 656,00. 

2015

81.2Рус-922

2

59

Русский язык : Пособ. для учителей 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. : Сборник диктантов / Сост.: Ф.Г.Брулева, В.К.Павленко. - 3-е изд. - Алматы : Мектеп, 2015. - 88с. - ISBN 978-601-07-0437-4 : 644,00.

2015

74.268.1 Рус

2

60

English = Английский язык : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Т.Аяпова, З.Абильдаева, Ж.Тутбаева и др. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 304с., ил. - ISBN 978-601-07-0492-3 : 1126,00.

2015

81.2 Англ.-922 

15

61

Английский язык : Методическое руководство : Пособ. для учителей 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Т.Аяпова, З.Абильдаева, Ж.Тутбаева и др. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 96с. - ISBN 978-601-07-0485-5 : 690,00. 

2015

74.268.1 

2

62

Английский язык : Книга для чтения : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Сост.: К.Турсынбаева, Б.Кульбекова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 88с. - ISBN 978-601-07-0486-2 : 644,00.

2015

81.2 Англ.-922

2

63

История Казахстана (Важнейшие периоды и научные проблемы) : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Т.Т.Турлыгул, С.Ж.Жолдасбаев, Л.Т.Кожакеева, Г.М.Жусанбаева. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 336с.: ил. - ISBN 978-601-07-0456-5 : 1139,00.

2015

63.3 (5Каз)я72

15

64

Кусаинова Р.

История Казахстана : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Р. Кусаинова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 80с. - ISBN 978-601-07-0455-8 : 656,00.

2015

63.3 (5Каз)я72

2

65

Каирбекова Р.Р.
   Всемирная история (1945-2014 гг.) : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Р. Р. Каирбекова, С. В. Тимченко. - 2-е изд. - Алматы : Мектеп, 2015. - 328с. - ISBN 978-601-07-0465-7 : 1012,00.

2015

63.3(0) я72

2

66

Локтионова О.С.
   Всемирная история : Методическое руководство : Пособ. для учителей 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / О. С. Локтионова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 120с. - ISBN 978-601-07-0629-3 : 690,00. 

2015

74.266.3 

2

67

Локтионова О.С.
   Всемирная история : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / О. С. Локтионова, Р. Р. Каирбекова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 80с. - ISBN 978-601-07-0396-4 : 656,00.

2015

63.3(0) я72

2

68

Всемирная история : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. : Хрестоматия / Сост.: Р.Р.Каирбекова, С.В.Тимченко. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 192с. - ISBN 978-601-07-0463-3 : 771,00. 

2015

63.3(0) я72 

2

69

Чупеков А.
   Всемирная история (1945-2014 гг.) : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А. Чупеков, К. Кожахмет-улы, М. Губайдуллина. - Алматы : Мектеп, 2015. - 224с. - ISBN 978-601-07-0457-2 : 908,00.

2015

63.3(0) я72

15

70

Человек. Общество. Право : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / М.З.Изотов, М.Сабит, Р.Т.Дуламбаева др. - Алматы : Мектеп, 2015. - 288с. - ISBN 978-601-07-0402-2 : 908,00.

2015

60я72

15

71

Копекбай А.
   Человек. Общество. Право : Методическое руководство : Пособ. для учителей 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А. Копекбай, Ш. Нуркожаева, А. Касымова. - Алматы : Мектеп, 2015. - 56с. - ISBN 978-601-07-0401-5 : 690,00.

2015

74.266.0

2

72

Копекбай А.
   Человек. Общество. Право : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А. Копекбай, Ш. Нуркожаева, Н. Кыдыркожаева. - Алматы : Мектеп, 2015. - 60с. - ISBN 978-601-07-0400-8 : 656,00.

2015

60я72

2

73

Человек. Общество. Право : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. : Хрестоматия / Сост.: М.Изотов, М.Сабит, Р.Дуламбаева и др. - Алматы : Мектеп, 2015. - 152с. - ISBN 978-601-07-0627-9 : 943,00.

2015

67.0я72

2

74

География. Региональный обзор мира : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А.С.Бейсенова, К.Д.Каймулдинова, С.А.Абилмажинова, Ж.Д.Достай. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 368с., ил. - ISBN 978-601-07-0541-8 : 1139,00.

2015

26.89я72 

15

75

Абилмажинова С.
   География. Региональный обзор мира : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / С. Абилмажинова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 56с. - ISBN 978-601-07-0542-5 : 656,00.

2015

26.89я72

2

76

Сатимбеков Р.
   Биология : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Р. Сатимбеков, Р. Алимкулова, Ж. Шилдебаев. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 352с. - ISBN 978-601-07-0436-7 : 1139,00. 

2015

28.0я72

15

77

Сатимбеков Р.
   Биология : Методическое руководство : Пособ. для учителей 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Р. Сатимбеков, Р. Алимкулова, Ж. Шилдебаев. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 128с. - ISBN 978-601-07-0435-0 : 691,00.

2015

28.0я72

2

78

Сатимбеков Р.
   Биология : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Р. Сатимбеков, Р. Алимкулова, Ж. Шилдебаев. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2015. - 104с. - ISBN 978-601-07-0434-3 : 656,00.

2015

28.0я72

2

79

Химия : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А.Е.Темирбулатова, Н.Н.Нурахметов, Р.Н.Жумадилова, С.К.Алимжанова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 344 с.: ил. - ISBN 978-601-07-0346-9 : 1034,00.

2015

24.1я72

15

80

Джексембина К.М.
  Химия : Методическое руководство : Пособ. для учителей 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / К. М. Джексембина. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2015. - 168с. - ISBN 978-601-07-0345-2 : 690,00.

2015

74.262.4

2

81

Химия : Книга для чтения : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Сост.: А.Е.Темирбулатова, А.Ж.Казимова, Н.Б.Омирбек. - 3-е изд. - Алматы : Мектеп, 2015. - 264с., ил. - ISBN 978-601-07-0344-5 : 644,00.

2015

24.1я72

2

82

Темірболатова Ә.Е.
   Химия : Сборник заданий / Ә. Е. Темірболатова, Н. Б. Омирбек, С. К. Алимжанова. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2015. - 224с. - ISBN 978-601-07-0343-8 : 644,00.

2015

24.1я72

2

83

Физика : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / С.Т.Туякбаев, Ш.Б.Насохова, Б.А.Кронгарт и др. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 440 с., ил. - ISBN 978-601-07-0315-5 : 1126,00. 

2015

22.3я72

15

84

Физика : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / С.Т.Туякбаев, Ш.Тынтаева, Ж.О.Бакынов, В.И.Загайнова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 104с. - ISBN 978-601-07-0353-7 : 656,00. 

2015

22.3я72

2

85

Туякбаев С.Т.
   Физика : Сборник задач : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / С. Т. Туякбаев, Ш. Тынтаева, Ж. О. Бакынов. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2015. - 112 с.: ил. - ISBN 978-601-07-0351-3 : 644,00.

2015

22.3я72

2

86

Алгебра и начала анализа : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А.Е.Абылкасымова, З.А.Жумагулова, А.Абдиев, В.Е.Корчевский. - 3-е изд., перераб. доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 224с. - ISBN 978-601-07-0521-0 : 978,00.

2015

22.12я72

15

87

Алгебра и начала анализа : Методическое руководство : Пособ. для учителей 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А.Е.Абылкасымова, А.Абдиев, В.Е.Корчевский, Л.У.Жадраева. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2015. - 136с., ил. - ISBN 978-601-07-0520-3 : 691,00.

2015

74.262.21

2

88

Корчевский В.Е.
   Алгебра и начала анализа : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / В. Е. Корчевский, З. А. Жумагулова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 88с., ил. - ISBN 978-601-07-0519-7 : 656,00.

2015

22.12я72

2

89

Корчевский В.Е.
   Алгебра и начала анализа : Сборник задач : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / В. Е. Корчевский, З. А. Жумагулова. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2015. - 56с., ил. - ISBN 978-601-07-0518-0 : 644,00.

2015

22.12я72

2

90

Гусев В.
   Геометрия : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / В. Гусев, Ж. Кайдасов, А. Кагазбаева ; В.Гусев, Ж.Кайдасов, А.Кагазбаева. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 104с., ил. - ISBN 978-601-07-0362-9 : 711,00.

2015

22.15я72

15

91

Геометрия : Методическое руководство : Пособ. для учителей 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / В.Гусев, Ж.Кайдасов, А.Кагазбаева, М.Ахматуллина. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2015. - 64с. - ISBN 978-601-07-0363-6 : 690,00.

2015

74.262.21

2

92

Гусев В.
   Геометрия : Дидактические материалы : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / В. Гусев, Ж. Кайдасов. - 3-е изд. - Алматы : Мектеп, 2015. - 48с., ил. - ISBN 978-601-07-0364-3 : 657,00.

2015

22.15я72

2

93

Гусев В.
   Геометрия : Сборник задач : Учеб. пособ. для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / В. Гусев, Ж. Кайдасов, Е. Есенгазин. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2015. - 48с. - ISBN 978-601-07-0365-0 : 645-00.

2015

22.15я72

2

94

Начальная военная подготовка : Учебник для 11 кл. общеобразоват. шк. / К.Р.Аманжолов, А.Б.Тасбулатов, Д.К.Майхиев и др. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 160с., ил. - ISBN 978-601-07-0394-0 : 803,00.

2015

68я72

15

95

Начальная военная подготовка : Методическое руководство : Пособ. для учителей 11 кл. общеобразоват. шк. / К.Р.Аманжолов, А.Б.Тасбулатов, Д.К.Майхиев, Б.К.Аманжолова, Е.Ж.Акимбаев. - Алматы : Мектеп, 2015. - 56с. - ISBN 978-601-07-0395-7 : 690,00.

2015

68я7

2

 

 

 

 

568

                                               30 Ноябрь 2016

 Авторы және аты

год

отд

саны

1

Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств : Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Л.Муромцев, Д.Ю.Муромцев, И.В.Тюрин и др. - М. : Академия, 2010. - 384с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6256-3.

2010

32я73

2

2

Астайкин А.И.
   Основы теории цепей : В 2-т. Т.1 : Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / А. И. Астайкин, А. П. Помазков. - М. : Академия, 2009. - 304с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4673-0

2009

32.841я73 

2

3

Павлов В.Н.
   Схемотехника аналоговых электронных устройств : Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / В. Н. Павлов. - М. : Академия, 2008. - 288с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-2702-9

2008

32.844я73 

2

4

Воробьёв С.Н.
   Цифровая обработка сигналов : Учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / С. Н. Воробьёв. - М. : Академия, 2013. - 320с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-9560-8

2013

32.811я73 

2

5

Калугин Н.Г.
   Электропитание устройств и систем телекоммуникаций : Учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / Н. Г. Калугин ; Под ред. Е.Е.Чаплыгина. - М. : Академия, 2011. - 192с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6857-2

2011

32.88я73 

2

6

Телекоммуникационные технологии. Введение в технологии GSM : Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / С.Б.Макаров, Н.В.Певцов, Е.А.Попов, М.А.Сиверс. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2008. - 256с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4770-6

2008

32.84я73 

2

7

Нефёдов Е.И.
   Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства : Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Е. И. Нефёдов. - М. : Академия, 2010. - 320с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6460-4

2010

32я73

2

8

Богомолов С.А.
   Основы электроники и цифровой схемотехники : Учеб. для студ. учреждений сред. проф образования / С. А. Богомолов. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 208с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3298-9

 

32.85я722 

3

9

Груманова Л.В.
   Охрана труда и техника безопасности в сфере компьютерных технологий : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. В. Груманова, В. О. Писарева. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2016. - 160с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2941-5

2016

30н+32973я723

3

10

Струмпэ Н.В.
   Оператор ЭВМ. Практические работы : Учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. В. Струмпэ. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 112с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2885-2

2016

32.81я722 

3

11

Косолапова Н.В.
   Безопасность жизнедеятельности : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. Л. Побежимова. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 288с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3437-2

2016

68.9я722 

3

12

Голубева Г.Ф.
   Статистика : Учеб. для нач. проф. образования / Г. Ф. Голубева. - М. : Академия, 2010. - 192с. - (Начальное профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6299-0

2010

60.6я722 

3

13

Ахрапоткова Н.Б.
   Справочник официанта, бармена : Учеб. пособ. для нач. проф. образования / Н. Б. Ахрапоткова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 272с. - (Начальное профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6618-9

2009

36.81я722 

3

14

Безбородова Е.И.
   Материаловедение для парикмахеров : Учеб. для нач. проф. образования / Е. И. Безбородова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 256с. - (Начальное профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-9190-7

2012

38.93я722 

3

15

Беспалова Т.И.
   Основы художественного проектирования прически. Специальный рисунок : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Т. И. Беспалова, А. В. Гузь. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 176с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2499-1

2015

38.93я722 

3

16

Сидорова Ю.Ю.
   Английский язык для ресторанного сервиса = English for the Restaurant Service : Учеб. пособ. для студ. учреждений нач. проф. образования / Ю. Ю. Сидорова. - М. : Академия, 2012. - 192с. - (Начальное профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-7162-6

2012

81.2 Англ 

3

17

Адаскин А.М.
   Материаловедение (металлообработка) : Учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / А. М. Адаскин, В. М. Зуев. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 288с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1362-9

2014

30.3 

3

18

Багдасарова Т.А.
   Допуски и технические измерения: Лабораторно-практические работы : Учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / Т. А. Багдасарова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 64с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2299-7

2015

34.4я722 

3

19

Вереина Л.И.
   Техническая механика : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. И. Вереина. - 13-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 224с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3860-8

2016

30.12я722 

3

20

Зайцев С.А.
   Допуски и технические измерения : Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С. А. Зайцев, А. Д. Куранов, А. Н. Толстов. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 304с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2639-1

2015

34.4 

3

21

Павлова А.А.
   Основы черчения : Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. А. Павлова. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2016. - 272с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3677-2

2016

30.11я722 

3

22

Пантелеев В.Н.
   Основы автоматизации производства : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 208с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3150-0

 

2016

73я722

3

23

Соколова-Сербская Л.А.
   Костюм: история и современность. Практикум : Учеб. пособ. для нач. проф. образования / Л. А. Соколова-Сербская, М. Л. Субочева. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2009. - 128с. - (Начальное профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6120-7

2009

85.12я722 

3

24

Производственное обучение професси "Повар" : В 4 ч. Ч.1: Механическая кулинарная обработка продуктов : Учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П.Андросов, Т.В.Пыжова, Л.И.Федорченко и др. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 112с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1154-0

2014

36.99я722 

3

25

Бурашникова Ю.М.
   Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле : Учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю. М. Бурашникова, А. С. Максимов. - 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 320с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1164-9

2014

36.99я722 

3

26

Бутейкис Н.Г.
   Технология приготовления мучных кондитерских изделий : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. Г. Бутейкис. - 14-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 336с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3033-6

2016

36.86я722 

3

27

Качурина Т.А.
   Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь : Учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / Т. А. Качурина. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 96с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3050-3

2016

28.073я722 

3

28

Потапова И.И.
   Калькуляция и учет : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / И. И. Потапова. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 176с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1403-9

2014

65.9(2)424я722 

3

29

Харченко Н.Э.
   Технология приготовления пищи. Практикум : Учеб. пособ. для студ. проф. образования / Н. Э. Харченко, Л. Г. Чеснокова. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 304с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2869-2

2016

51.23я722 

3

30

Журавлева Л.В.
   Основы радиоэлектроники : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. В. Журавлева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2015. - 240с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1465-7

2015

32я722

5

31

Петров В.П.
   Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум : Учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / В. П. Петров. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2015. - 176с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2392-5

2015

32.84я722 

5

32

Петров В.П.
   Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / В. П. Петров. - М. : Академия, 2015. - 256с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1026-0

2015

32.844я722 

5

33

Петров В.П.
   Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники. Практикум : Учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / В. П. Петров. - М. : Академия, 2016. - 224с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1549-4

2016

32.844я722 

5

34

Скопцова Н.И.
   Основы электроматериаловедения. Практикум : Учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. И. Скопцова. - М. : Академия, 2016. - 112с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-0987-5

2016

32.843я722 

5

35

Ярочкина Г.В.
   Задачник по радиоэлектронике : Практикум для нач. проф. образования / Г. В. Ярочкина. - М. : Академия, 2008. - 112с. - (Начальное профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4098-1

 

2008

32я722

5

36

Ярочкина Г.В.
   Основы электроматериаловедения. Рабочая тетрадь : Учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / Г. В. Ярочкина. - 2-е изд., перераб. - М. : Академия, 2014. - 96с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-8539-5

2014

31.2я722

5

37

Петров В.П.
   Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / В. П. Петров. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2015. - 272с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2476-2

2015

32.84я722 

5

38

Бутырин П.А.
   Электротехника : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / П. А. Бутырин, О. В. Толчеев. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 272с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2309-3

2015

31.2я722 

3

39

Прошин В.М.
   Лабораторно-практические работы по электротехнике : Учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. Прошин. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 208с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1202-8

2014

31.2я722 

3

40

Панина Н.И.
   Парикмахер-универсал : Учеб. пособие / Н. И. Панина. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 64с. - ISBN 978-5-4468-1264-6

2015

38.937я721 

3

41

Голубев А.П.
   Английский язык для технических специальностей = English for Technical Colleges : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / А. П. Голубев, А. П. Коржавый, И. Б. Смирнова. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 208с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3660-4

2016

81.2 Англ 

3

42

Щербакова Н.И.
   Английский язык для специалистов сферы общественного питания = English for Cooking and Catering : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. И. Щербакова, Н. С. Звенигородская. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 320с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3285-9

2016

81.2 Англ + 36.99я723 

3

43

Математика и информатика : Учебник для студ. учерждений сред. проф. образования / Ю.Н.Виноградов, А.И.Гомола, В.И.Потапов, Е.В.Соколова. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 272с. - ISBN 978-5-4468-1243-1

2015

22.1+32.81

3

44

Григорьев В.П.
   Элементы высшей математики : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / В. П. Григорьев, Ю. А. Дубинский, Т. Н. Сабурова. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2016. - 400с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2032-0

 

2016

22.1 

3

45

Григорьев В.П.
   Сборник задач по высшей математике : Учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / В. П. Григорьев, Т. Н. Сабурова. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 160с. - ISBN 978-5-4468-3039-8

2016

22.1 

3

46

Григорьев В.П.
   Математика : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / В. П. Григорьев, Т. Н. Сабурова. - М. : Академия, 2016. - 368с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1490-9

2016

22.1я723 

3

47

Григорьев С.Г.
   Математика : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / С. Г. Григорьев, С. В. Иволгина ; Под ред. В.А.Гусева. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 416с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3662-8

2016

22.1я723 

3

48

 

Михеева Е.В.
   Информационные технологии в профессиональной деятельности : Учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - 14-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 384с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2647-6

2016

32.81я723 

3

49

Семакин И.Г.
   Основы алгоритмизации и программирования. Практикум : Учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / И. Г. Семакин, А. П. Шестаков. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 144с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2935-4

2016

22.18я723 

3

50

Семакин И.Г.
   Основы алгоритмизации и программирования : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / И. Г. Семакин, А. П. Шестаков. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 304с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3155-5

 

22.18я723 

3

51

Шишмарёв В.Ю.
   Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / В. Ю. Шишмарёв. - 6-е изд., испр. - М. : Академия, 2016. - 320с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3085-5

2016

30.10я723 

3

52

Бубнов А.А.
   Основы информационной безопасности : Учеб. пособ. для студ. учреждений сред. проф. образования / А. А. Бубнов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 256с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2940-8

2016

32.81я723 

3

53

Гайворонский И.В.
   Анатомия и физиология человека : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. - 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 496с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-0515-0

2014

28.86я723 

3

54

Первая медицинская помощь : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / П.В.Глыбочко и др. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 240с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1439-8

2014

53.5я723 

3

55

Муравьев С.Н.
   Инженерная графика : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / С. Н. Муравьев, Ф. И. Пуйческу, Н. А. Чванова. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 320с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3302-3

2016

30.11я723 

3

56

Немцов М.В.
   Электротехника и электроника : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / М. В. Немцов. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 480с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2336-9

2015

31.2я723 

3

57

Солнцев Ю.П.
   Материаловедение : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю. П. Солнцев, С. А. Вологжанина, А. Ф. Иголкин. - 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 496с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3680-2

2016

30.3я723 

3

58

Эрдеди А.А.
   Техническая механика : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / А. А. Эрдеди, Н. А. Эрдеди. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 528с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3135-7

2016

30.12я723 

3

59

Технология швейных изделий : Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Э.К.Амирова и др. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 512с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3428-0

2016

37.2я723 

3

60

Ушаков П.А.
   Цепи и сигналы электросвязи : Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / П. А. Ушаков. - М. : Академия, 2010. - 352с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5669-2

2010

31.2я723 

2

61

Берикашвили В.Ш.
   Основы электроники : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / В. Ш. Берикашвили. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 208с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2455-7

2015

32.85я723 

3

62

Шишмарёв В.Ю.
   Электротехнические измерения : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / В. Ю. Шишмарёв. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 304с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1397-1

2014

31.2я723 

3

63

Журавлева Л.В.
   Основы электроматериаловедения : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. В. Журавлева. - М. : Академия, 2015. - 288с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-0931-8

2015

32.843я722 

5

 

 

 

 

199

                                               12 Декабрь 2016

Авторы және аты

год

отд

саны

1

Баубеков С.Ж.
   Стандарттау метрология және сертификаттауды қоғамдық тамақ саласында қолдану : Оқулық / С. Ж. Баубеков, К. С. Таукебаева, Г. Ш. Жумадилова. - Алматы : Эверо, 2016. - 336 бет. - ISBN 978-608-242-523-4

2016

30ц

25

2

Джабагина З.К.
   Электротехника және электроника негіздері : Оқу құралы / З. К. Джабагина, Г. Г. Садыбекова, К. Ж. Койшибаева. - Алматы : Эверо, 2016. - 295 бет. - ISBN 978-601-240-169-1

2016

31.2 

25

3

Джабагина З.К.
   Электрлік өлшеулер : Оқу құралы / З. К. Джабагина, К. Ж. Койшибаева. - Алматы : Эверо, 2016. - 184 бет. - ISBN 978-601-240-170-7

2016

31.2 

25

4

Қойшиев Т.Қ.
   Электроника және күштік техника пәнінен оқу құралы : Оқу құралы / Т. Қ. Қойшиев. - Алматы : Эверо, 2016. - 96 бет. - ISBN 987-601-207-212-9

2016

31.264.5я73 

25

5

Леньков Ю.А.
   Электрэнергетикалық жүйелердің автоматикасы : Электроэнергетика мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы / Ю. А. Леньков, А. К. Ашимова. - Алматы : Эверо, 2016. - 196 бет. - ISBN 978-601-310-467-6

2016

31

25

6

Саржанова К.Ш.
   Стандарттау негіздері : Оқулық / К. Ш. Саржанова. - Алматы : Эверо, 2015. - 172 бет. - ISBN 978-601-240-324-4

2015

30ц 

25

7

Туганбаев И.Т.
   Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау : Оқулық / И. Т. Туганбаев, Х. К. Ниязбаева, З. Т. Туркебаева. - Алматы : Эверо, 2016. - 398 бет. - ISBN 936-805-640-310-8

2016

31.5я78 

25

8

Туғанбаев Ы.
   Автоматтандырылған электрожетегінің элементтері : Оқулық / Ы. Туғанбаев. - Алматы : Эверо, 2016. - 164 бет. - ISBN 978-601-310-143-9

2016

31.2 

25

                                                20 Январь 2017

 

Авторы және аты

год

отд

саны

1

«Қоршаған орта экологиясы»: Орта мектептің жоғары сыныптарына арналған оқу-әдістемелік құрал= «Экология окружающей среды»: Учебно-методическое пособие для старших классов средней школы.-Ақтау: Тұрақты дамуға көмектесу Орталығы, 2016.-122 бет

2016

20.1я72

1

2

 

 

 

1

                                                     03 Май 2017

 

Авторы және аты

год

отд

саны

1

Безбородова Е.И.
   Материаловедение для парикмахеров : Учебник для нач. проф. образования / Е. И. Безбородова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 256с. - (Начальное профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-9190-7

2012

38.93

20

2

Королева С.И.
   Оформление причесок : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / С. И. Королева. - 4-е изд., перераб. - М. : Академия, 2016. - 144с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1511-1

2016

38.937

20

3

Масленникова Л.В.
   Выполнение стрижек и укладок волос : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Л. В. Масленникова. - М. : Академия, 2016. - 192с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1766-5

2016

38.937

20

4

Плотникова И.Ю.
   Технология парикмахерских работ : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / И. Ю. Плотникова, Т. А. Черниченко. - 11-е изд., стер. - М. : Академия, 2017. - 192с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3897-4

2017

38.93

8

5

Соколова Е.А.
   Основы физиологии кожи и волос : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. А. Соколова. - 5-е изд., перераб. - М. : Академия, 2016. - 80с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1998-0

2016

38.937

20

6

Шаменкова Т.Ю.
   Выполнение химической завивки волос : Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Т. Ю. Шаменкова. - М. : Академия, 2017. - 224с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1767-2

2017

38.937

20

7

Щербакова Л.П.
   Основы физиологии кожи и волос : Рабочая тетрадь : Учеб. пособ. для нач. проф. образования / Л. П. Щербакова. - М. : Академия, 2012. - 96с. - (Начальное профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-7725-3

2012

38.937

20

 

     

128

                                                    15 Май 2017

 

Авторы және аты

год

отд

саны

1

Базарбаева Г.С.
   Жоғары математика : Қысқаша курс : Оқу құралы / Г. С. Базарбаева, Ғ. Ә. Баймадиева, М. Райхан. - Алматы : Эверо, 2016. - 201 бет. - ISBN 9965-573-19-0

2016

22.1

15

2

Әубәкір С.Б.
   Жоғары математика : Оқулық / С. Б. Әубәкір. - 1-бөлім. - Алматы : Эверо, 2017. - 340 бет. -                  ISBN 978-601-310-021-0

2017

22.1

25

3

Әубәкір С.Б.
   Жоғары математика : Оқулық / С. Б. Әубәкір. - 2-бөлім. - Алматы : Эверо, 2017. - 280 бет. -                   ISBN 978-601-310-021-0

2017

22.1

25

4

Сабыров Т.
   Есептер мен жаттығулар топтамасы ; Экономикалық процестерді математикалық және компьютерлік моделдеу : Оқу құралы / Т. Сабыров. - Алматы : Эверо, 2017. - 134 бет. -                   ISBN 978-601-240-844-7

2017

22.18

15

5

Сабыров Т.
   Экономикалық процестерді математикалық және компьютерлік моделдеу : Оқу құралы / Т. Сабыров. - Алматы : Эверо, 2017. - 268 бет. - ISBN 978-601-240-844-7

2017

22.18я

25

6

Сулейменова Т.Н.
   Материалтану пәні бойынша лабораториялық практикум / Т. Н. Сулейменова. - Алматы : Эверо, 2016. - 156 бет. -                              ISBN 978-601-240-840-9

2017

30.3

25

7

Гималетдинов К.В.
   Методические указания и рекомендации к выполнению самостоятельной, курсовой, дипломной работы, экономического раздела дипломного проекта по специальности "Транспорт, транспортная техника и технологии" : Учебное пособие / К. В. Гималетдинов. - Алматы : Эверо, 2017. - 124с. –                                     ISBN 978-601-207-063-9

2017

65.433

15

8

Уалиев Б.М.
   Костюм композициясы : Оқулық құрал / Б. М. Уалиев, А. М. Мукаева. - Алматы : Эверо, 2017. - 108 бет. - ISBN 978-601-240-158-5

2017

37.24я

25

9

Байдыбекова С.К.
   Бухгалтерлік есептің компьютеризациясы : 1-том : Оқу құралы / С. К. Байдыбекова. - Алматы : Эверо, 2017. - 332 бет. - ISBN 978-601-278-807-5

2017

65.052

15

10

Байдыбекова С.К.
   Бухгалтерлік есептің компьютеризациясы : 2-том : Оқу құралы / С. К. Байдыбекова. - Алматы : Эверо, 2017. - 336 бет. - ISBN 978-601-278-807-5

2017

65.052

15

11

Егембердиева С.М.
   Кәсіпорын экономикасы : Оқу құралы (практикум) / С. М. Егембердиева. - Алматы : Эверо, 2017. - 208 бет. -                              ISBN 978-601-240-997-0

2017

65.29я

25

12

Нарматов С.Р.
   Экономикалық теория : Лекциялар курсы : Оқу құралы / С. Р. Нарматов, А. С. Нарматова. - Алматы : Эверо, 2014. - 656 бет. - ISBN 9965-938-45-8

2014

65.29

25

13

Туғанбаев И.Т.
   Электротехника : Учебник / И. Т. Туғанбаев. - Алматы : Эверо, 2016. - 250с. - ISBN 978-601-240-404-3

2016

31.2я7

15

14

Исабаева Г.М.
   Особенности технологии национальной и зарубежной кухни (казахская кухня, кухня стран СНГ, восточная кухня) : Учебное пособие / Г. М. Исабаева. - Алматы : Эверо, 2017. - 176с. -                                     ISBN 978-601-310-816-2

2017

36.997

15

15

Бәйдібеков Ә.К.
   Инженерлік графика (сандық белгілері бар проекцияда) / Ә. К. Бәйдібеков. - Алматы : Эверо, 2017.- 160 бет. - ISBN 9965-31-236-2

2017

30.11

25

16

Нурмухамедова Т.К.
   Охрана труда : Учебное пособие / Т. К. Нурмухамедова. - Алматы : Эверо, 2017. - 148с. -                      ISBN 978-601-310-228-3

2017

65.247

15

       

320

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Июнь 2017

 

 

Авторы және аты

Год

отд

саны

1

Қазақ тілі : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық : Сөз мәдениеті / Н.Оразақынова, К.Әбдірейімова, Н.Әміреев, Н.Сапақова. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 232 бет. - ISBN 978-601-07-0217-2 : 1058,00

2014

81.2Қаз.

я72 

75

2

Қазақ әдебиеті (ХIХ) : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Қ.Алпысбаев, Б.Әбдіғазиұлы, Б.Сманов, Ж.Сәметова. - Өңд. толықт., 3-бас. - Алматы : Мектеп, 2014. - 216 бет. - ISBN 978-601-07-0050-5 : 1046,50

2014

83.3Қаз.

я72 

70

3

   Қазақ әдебиеті (ХIХ ғ.) : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы : Хрестоматия / Құраст. Қ.Алпысбаев, Ж.Сәметова, А.Далабаева. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 288 бет. - ISBN 978-601-07-0053-6 : 862,50

2014

83.3Қаз.

я72 

25

4

Жанпейс У.А.
   Русский язык : Қазақ тілінде жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / У. А. Жанпейс, Ш. Т. Қожакеева. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 288 бет. - ISBN 978-601-07-0233-2 : 1115,50

2014

81.2Рус.

я72 

70

5

Русская литература : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құрал : Оқу кітабы (хрестоматия) / Құраст.: Т.С.Ошкина. - Өңделген 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 200 бет. - ISBN 978-601-07-0113-7 : 713,00.

2014

83.3Рус.я72 

25

6

English = Ағылшын тілі : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Т.Аяпова, З.Әбілдаева, Ж.Тұтбаева, т.б. - Өңд., толықт. 2-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 344 бет. - ISBN 978-601-07-0205-9: 1138,50

2014

81.2Англ.я72

70

7

Қазақстан тарихы : Аса маңызды кезеңдері мен ғылыми мәселелері : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Ә.Төлеубаев, Ж.Қасымбаев, М.Қойгелдиев т.б. - Алматы : Мектеп, 2014. - 368 бет: сур. - ISBN 978-601-07-0274-5: 1138,50

2014

63.3

(5Қаз)я72 

70

8

Дүниежүзі тарихы : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Ә.Шүпеков, Қ.Қожахметұлы, М.Дәкенов, М.Сембинов. - Өңделіп толықтырылған 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 216 бет. - ISBN 978-601-07-0206-6: 920,00

2014

63.3(0)я72 

70

9

Дүниежүзі тарихы : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы : Хрестоматия / Құраст.: Ә.Шүпеков, К.Қожахметұлы, М.Ғұбайдуллина, І.Қарсақов. - Өңд. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 128 бет. - ISBN 978-601-07-0263-9 : 713,00.

2014

63.3(0)я72 

23

10

Адам. Қоғам. Құқық. : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / М.Изотов, Ә.Нысанбаев, М.Сәбит т.б. - Алматы : Мектеп, 2014. - 264 бет. - ISBN 978-601-07-0156-4 : 1081,00.

2014

60я72 

70

11

   География : Дүниежүзіне жалпы шолу. ТМД елдері : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Ә.Бейсенова, Қ.Каймулдинова, С.Әбілмәжінова т.б. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 328 бет; сур. - ISBN 978-601-07-0168-7 : 1104,00.

2014

26.8я72 

70

12

Қасымбаева Т.
   Жалпы биология : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Т. Қасымбаева, К. Мұхамбетжанов. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 392 бет. - ISBN 978-601-07-0180-9 : 1138,50.

2014

28.0я72 

6

13

Қасымбаева Т.
   Жалпы биология : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Т. Қасымбаева, К. Мұхамбетжанов. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 392 бет. - ISBN 978-601-07-0180-9 : 1138,50.

2014

28.0я72 

64

14

   Химия : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Н.Нұрахметов, Қ.Бекішев, Н.Заграничная, Г.Абрамова. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 304 бет. - ISBN 978-601-07-0158-8 : 1138,50.

2014

24.1я72 

70

15

Кронгарт Б.А.
   Физика : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Б. А. Кронгарт, В. Кем, Н. Қойшыбаев. - Өңд., толықт. 3-басылым. - М. : Мектеп, 2014. - 400 бет. - ISBN 978-601-07-0085-7 : 1138,50

2014

22.3я72 

70

16

   Алгебра және анализ бастамалары : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / А.Е.Әбілқасымова, З.А.Жұмағұлова, К.Д.Шойынбеков, В.Е.Корчевский. - Өңд., 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 184 бет. - ISBN 978-601-07-0010-9 : 1046,00.

2014

22.14я72 

70

17

Геометрия : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / Бекбоев И., Гусев В., Қайдасов Ж., Абдиев А. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 104 бет. - ISBN 978-601-07-0028-4 : 655,50.

2014

22.151я72

70

18

Алғашқы әскери дайындық : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулық / К.Аманжолов, А.Тасболатов, Д.Майхиев, Б.Аманжолова. - Өңделген 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 224 бет. - ISBN 978-601-07-0090-1 : 1058,00.

2014

68.49(5Қаз)9я72 

70

19

Қазақ тілі : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / Ж.Адамбаева, Ф.Оразбаева, А.Рауандина, К.Оналбаева. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 184с. - ISBN 978-601-07-0226-4 : 1023,50.

2014

81.2Каз.

я72 

30

20

 Қазақ әдебиеті (ХIXғ.) : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения. - 3-изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 176с. - ISBN 978-601-07-0054-3 : 874,00.

2014

83.3Қаз.

я72 

30

21

Сабитова З.К.
   Русский язык : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / З. К. Сабитова, Ф. Х. Жубуева. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2014. - 352с. - ISBN 978-601-07-0005-5 : 1127,00.

2014

81.2Рус-922 

30

22

English = Английский язык : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / Т.Аяпова, З.Абильдаева, Ж.Тутбаева и др. - 2-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 344с.: ил. - ISBN 978-601-07-0204-2 : 1138,50.

2014

81.2Англ.я72 

30

23

История Казахстана : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А.Т.Толеубаев, Ж.К.Касымбаев, М.К.Койгелдиев и др. - Алматы : Мектеп, 2014. - 376с.: ил. - ISBN 978-601-07-0077-2 : 1138,50.

2014

63.3(5Каз)я72 

30

24

Всемирная история : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А.Чупеков, К.Кожахмет-улы, М.Дакенов, М.Сембинов. - 3-изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 224с. - ISBN 978-601-07-0061-1 : 1115,50.

2014

63.3(0)я72 

30

25

Человек. Общество. Право : Учеб. пособ. для 10 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / М.Изотов, А.Нысанбаев, М.Сабит и др. - Алматы : Мектеп, 2014. - 272с. - ISBN 978-601-07-0095-6 : 1081,00.

2014

60я72 

30

26

География : Общий обзор мира. Страны СНГ : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А.С.Бейсенова, К.Д.Каймулдинова, С.А.Абилмажинова и др. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 320с.: ил. - ISBN 978-601-07-0176-2 : 1104,00.

2014

26.8я72 

30

27

Касымбаева Т.
   Общая биология : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. /Т. Касымбаева, К. Мухамбетжанов. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 368с. - ISBN 978-601-07-0187-8 : 1138,50.

2014

28.0я72 

30

28

Химия : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Н.Н.Нурахметов, К.Бекишев, Н.А.Заграничная, Г.В.Абрамова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 304 с.: ил. - ISBN 978-601-07-0159-5 : 1138,50.

2014

24.1я72 

30

29

Кронгарт Б.
   Физика : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Б. Кронгарт, В. Кем, Н. Койшыбаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 400с.: ил. - ISBN 978-601-07-0238-7 : 1138,50

2014

22.3я72 

30

30

   Алгебра и начала анализа : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А.Е.Абылкасымова, З.А.Жумагулова, К.Д.Шойынбеков, В.Е.Корчевский. - 3-е изд., перераб. - Алматы : Мектеп, 2014. - 184с.: ил. - ISBN 978-601-07-0018-5 : 874,00.

2014

22.14я72 

30

31

Геометрия : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / И.Бекбоев, В.Гусев, Ж.Кайдасов, А.Абдиев. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 104с.: ил. - ISBN 978-601-07-0040-6 : 793,50.

2014

22.151я72 

30

32

   Начальная военная подготовка : Учебник для 10-кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / К.Р.Аманжолов, А.Б.Тасбулатов, Д.К.Майхиев, Б.К.Аманжолова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2014. - 232с. - ISBN 978-601-07-0092-5 : 885,00.

2014

68.49(5К)9я72 

30

 

     

1478

                                                 

28 Июнь 2017

 

Авторы және аты

Год

отд

саны

1

Қосымова Г.
   Қазақ тілі : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық : Шешендік өнер / Г. Қосымова. - Өңд., толықт. 3-бас. - Алматы : Мектеп, 2015. - 240 бет. - ISBN 978-601-07-0417-6 : 908,50.

2015

81.2Қаз.я72

20

2

Қазақ әдебиеті : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Р.Бердібай, Р.Нұрғали, Б.Ыбырайым т.б. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 344 бет. - ISBN 978-601-07-0585-2 : 931,00. 

2015

83.3 (5Қаз)я72

20

3

Жаналина Л.К.
   Русский язык : Қазақ тілінде жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Л. К. Жаналина. - Өңд., 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015.-232 бет.-ISBN 978-601-07-0403-9: 1023,50.

2015

81.2Рус-922

20

4

Кожакеева Ш.Т.
   Русская литература ХХ века : Қазақ тілінде жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Ш. Т. Кожакеева, А. Б. Куздибаева. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 504 бет. - ISBN 978-601-07-0488-6: 1023,50 

2015

83.3 (2Рус)6я72

20

5

English = Ағылшын тілі : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Т.Аяпова, З.Әбілдаева, Ж.Тұтбаева, т.б. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015.-304 бет.-ISBN 978-601-07-0481-7: 1127,00. 

2015

81.2 Англ.я72 

20

6

Қазақстан тарихы (Аса маңызды кезеңдері мен ғылыми мәселелері) : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Т.Тұрлығұл, С.Жолдасбаев, Л.Қожакеева, Г.Жусанбаева. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015.-360 бет.-ISBN 978-601-07-0564-7: 1104,00. 

2015

63.3 (5Қаз) я72 

20

7

Чүпеков Ә.
   Дүниежүзі тарихы (1945-2014 жж.) : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Ә. Чүпеков, К. Қожахметұлы, М. Ғұбайдуллина. - Алматы : Мектеп, 2015.-176 бет.-ISBN 978-601-07-0450-3: 954,50

2015

63.3(0) я72 

20

8

Қайырбекова Р.Р.
   Дүниежүзі тарихы (1945-2014 жж.) : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Р. Р. Қайырбекова, С. В. Тимченко. - 2-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 328 бет. - ISBN 978-601-07-0540-1 : 1115,50. 

2015

63.3(0) я72 

20

9

Адам. Қоғам. Құқық : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / М.Изотов, М.Сәбит, Р.Дуламбаева, т.б. - Алматы : Мектеп, 2015.-208 бет. -ISBN 978-601-07-0537-1: 1000,50

2015

60я72

20

10

География. Дүниежүзіне аймақтық шолу : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Ә.Бейсенова, К.Каймулдинова, С.Әбілмәжінова, Ж.Достай. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015.-368 бет.- ISBN 978-601-07-0390-2: 1139,00. 

2015

26.8я72 

20

11

Сәтімбеков Р.
   Биология : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Р. Сәтімбеков, Р. Әлімқұлова, Ж. Шілдебаев. - Өңд., толықт. 3-бас. - Алматы : Мектеп, 2015. - 368 бет. - ISBN 978-601-07-0366-7: 1138,50. 

2015

28.0я72 

20

12

Химия : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / Ә.Темірболатова, Н.Нұрахметов, Р.Жұмаділова, С.Әлімжанова. - Өңд., толықт. 3-бас. - Алматы : Мектеп, 2015. - 336 бет. - ISBN 978-601-07-0370-4 : 1138,50 

2015

24.1я72 

20

13

Физика : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / С.Тұяқбаев, Ш.Насохова, Б.Кронгарт, т.б. - Өңд., толықт. 3-бас. - Алматы : Мектеп, 2015. - 440 бет. - ISBN 978-601-07-0547-0: 1127,00. 

2015

22.3я72 

20

14

Алгебра және анализ бастамалары : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / А.Әбілқасымова, З.Жұмағұлова, А.Абдиев, В.Корчевский. - Өңд. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 224 бет. - ISBN 978-601-07-0385-8 : 1127,00. 

2015

22.12я72 

20

15

Гусев В.
   Геометрия : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқулық / В. Гусев, Ж. Қайдасов, Ә. Қағазбаева. - Өңд. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 104 бет. - ISBN 978-601-07-0378-0 : 954,50 

2015

22.151 я72 

20

16

Алғашқы әскери дайындық : Жалпы білім беретін мектептің 11-сыныбына арналған оқулық / К.Р.Аманжолов, А.Б.Тасбулатов, Д.К.Майхиев, т.б. - Өңд., толықт. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2015. - 160 бет. - ISBN 978-601-07-0472-5 : 885,50 

2015

68.4я72 

20

17

Дюсебаев С.
   Қазақ тілі : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / С. Дюсебаев, Г. Байтилеуова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 344с.: ил. - ISBN 978-601-07-0610-1 : 1138,50. 

2015

81.2Каз-922

20

18

Абдиманулы О.
   Қазақ әдебиеті : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. с рус. яз. обучения / О. Абдиманулы, С. Дюсебаев. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 232с. - ISBN 978-601-07-0567-8 : 1058,00.

2015

83.3(Қаз)я72

20

19

Брулева Ф.Г.
   Русский язык : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Ф. Г. Брулева, С. Б. Бегалиева, В. К. Павленко. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 320с. - ISBN 978-601-07-0440-4 : 1138,50.

2015

81.2Рус-922

20

20

English = Английский язык : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Т.Аяпова, З.Абильдаева, Ж.Тутбаева и др. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 304с., ил. - ISBN 978-601-07-0492-3 : 1127,00.

2015

81.2 Англ.-922 

20

21

История Казахстана (Важнейшие периоды и научные проблемы) : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Т.Т.Турлыгул, С.Ж.Жолдасбаев, Л.Т.Кожакеева, Г.М.Жусанбаева. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 336с.: ил. - ISBN 978-601-07-0456-5 : 1138,50.

2015

63.3 (5Каз)я72

20

22

Каирбекова Р.Р.
   Всемирная история (1945-2014 гг.): Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Р. Р. Каирбекова, С. В. Тимченко. - 2-е изд. - Алматы : Мектеп, 2015. - 328с. - ISBN 978-601-07-0465-7: 1115,00

2015

63.3(0) я72 

20

23

Чупеков А.
   Всемирная история (1945-2014 гг.) : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А. Чупеков, К. Кожахмет-улы, М. Губайдуллина. - Алматы : Мектеп, 2015. - 224с. - ISBN 978-601-07-0457-2 : 1000,50.

2015

63.3(0) я72

20

24

Человек. Общество. Право : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / М.З.Изотов, М.Сабит, Р.Т.Дуламбаева др. - Алматы : Мектеп, 2015. - 288с. - ISBN 978-601-07-0402-2 : 1000,50.

2015

60я72

20

25

География. Региональный обзор мира : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А.С.Бейсенова, К.Д.Каймулдинова, С.А.Абилмажинова, Ж.Д.Достай. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 368с., ил. - ISBN 978-601-07-0541-8 : 1138,50.

2015

26.89я72 

20

26

Сатимбеков Р.
   Биология : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / Р. Сатимбеков, Р. Алимкулова, Ж. Шилдебаев. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 352с. - ISBN 978-601-07-0436-7 : 1138,50. 

2015

28.0я72

20

27

Химия : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А.Е.Темирбулатова, Н.Н.Нурахметов, Р.Н.Жумадилова, С.К.Алимжанова. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 344 с.: ил. - ISBN 978-601-07-0346-9 : 1038,50.

2015

24.1я72

20

28

Физика : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / С.Т.Туякбаев, Ш.Б.Насохова, Б.А.Кронгарт и др. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 440 с., ил. - ISBN 978-601-07-0315-5 : 1127,00. 

2015

22.3я72

20

29

Алгебра и начала анализа : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / А.Е.Абылкасымова, З.А.Жумагулова, А.Абдиев, В.Е.Корчевский. - 3-е изд., перераб. доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 224с. - ISBN 978-601-07-0521-0 : 1081,00.

2015

22.12я72

20

30

Гусев В.
   Геометрия : Учебник для 11 кл. естеств.-мат. направления общеобразоват. шк. / В. Гусев, Ж. Кайдасов, А. Кагазбаева ; В.Гусев, Ж.Кайдасов, А.Кагазбаева. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 104с., ил. - ISBN 978-601-07-0362-9 : 782,00.

2015

22.15я72

20

31

Начальная военная подготовка : Учебник для 11 кл. общеобразоват. шк. / К.Р.Аманжолов, А.Б.Тасбулатов, Д.К.Майхиев и др. - 3-е изд., перераб., доп. - Алматы : Мектеп, 2015. - 160с., ил. - ISBN 978-601-07-0394-0 : 885,50.

2015

68я72

20

32

Дүниежүзі тарихы : Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 10-сыныбына арналған оқу құралы : Хрестоматия / Құраст.: Ә.Шүпеков, К.Қожахметұлы, М.Ғұбайдуллина, І.Қарсақов. - Өңд. 3-басылым. - Алматы : Мектеп, 2014. - 128 бет. - ISBN 978-601-07-0263-9 : 713,00.

2014

63.3(0)я72 

2

       

622

На сайте

Сейчас на сайте 78 гостей и нет пользователей