Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін оларды аттестаттаудан өткізуге құжаттарды қабылдаубойынша мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы.
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін аттестаттаудан өткізуге құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты.

Выдача дубликатов документов о техническом и профессиональном образовании

Выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование

Перевод и восстановление обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования

Прием документов для прохождения аттестации на присвоение (подтверждение)квалификационных категорий педагогическим работникам и приравненным к ним лицам организаций образования, реализующих программы дошкольного воспитания и обучения, начального,основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования

Онлайн кім

Қазір 22 қонақ және Бірде бір тіркелген қолданушы жоқ сайтта отыр